КОНТЕЙНЕРОВОЗИ

Строителна фирма Дева Транс разполага с голям машинен парк, надброяващ над 100 транспортни средства и машини за строителна механизация, които се отдават под наем.
Част от машинния парк са и 7 камиона контейнеровоза и над 200 броя контейнери за строителни отпадъци с вместимост от 6 кубически метра.
Освен за събиране и извозване на отпадъци, контейнерите, които отдаваме под наем, могат да се използват и за превоз на малки строителни машини като мини багери, мини челни товарачи, валяци и други.
Строителна фирма Дева Транс е сертифицирана да осъществява извозване на строителни отпадъци до законово регламентирани депа за боклук. Забранено е строителните отпадъци да се смесват с битовите!
Ако се нуждаете от наем на един или няколко контейнеровоза или контейнери за отпадъци за изпълнението на Вашия строителен проект, моля, направете запитване! Контейнеровозите се предоставят с квалифициран оператор.

НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ

0