ВЛЕКАЧ

Строителна фирма Дева Транс отдава разнообразна строителна техника под наем. Част от машинния парк, който отдаваме под наем, е и влекач с две полуремаркета.
Влекачът е произведен през 2009 г. от Man и е подходящ за превоз на извънгабаритни товари.
Разполагаме и с две полуремаркета, които също отдаваме под наем. Едното полуремарке е тип “гондола” и е подходящо за превоз и доставка на строителни и инертни материали. То е с обем на коша от 23 кубически метра, а второто ремарке е удобно за транспорт на голяма и маломерна пътно-строителна техника.
Ако се нуждаете от влекач, който да вземете под наем, или само от полуремаркета, моля, направете запитване.
Влекачът се предоставя с квалифициран оператор.

НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ

0

Brand: SCANIA