СВАТБА
Синан и Гюлназие

младоженци Синан и Гюлназие
фотограф Димо Георгиев
дата 06.2020
място гр. Варна